بایگانی

 • IMG_0735
  به یاد قربانیان نسل کشی؛

  یکصدمین سالگرد هولوکاست ترکی در کلیسای مریم مقدس خویگان علیا برگزار شد

 • IMG_0536
  نمایش فرهنگ و هنر مردم فریدن؛

  جشنواره فرهنگی فریدن بزرگ در تهران/ گزارش تصویری

 • IMG_5666
  با حضور عیسی بهمنی در فریدونشهر مطرح شد؛

  فرهنگ روستایی ، پایه تمدن/گزارش تصویری