بایگانی

  • آنفولانزای مرغی
    در اثر بی‌توجهی به تذکرات دامپزشکی؛

    آنفولاآنزای مرغی به روستاهای شرقی فریدونشهر رسید

  • qsgx1p55q5i5ow55gwesbi555941750
    معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

    بیماری آنفلوانزای مرغی در استان مهار شد