بایگانی

  • 07-500x300
    فتنه‌گری شیرازی‌ها به روایت آیت‌الله شهید صدر و آیت‌الله خاتم یزدی

    فتنه‌گری شیرازی‌ها علیه مراجع تقلید نجف + اسناد