بایگانی

  • ayatollah-makarem
    آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

    اگر همین بسیج نبود بسیاری از امور زمین می‌ماند