بایگانی

  • وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

    چرا این آیه می‌تواند دید ما را نسبت به دنیا عوض کند