بایگانی

  • جشن-عباپوشی-طلاب-شهرضا-6-Custom-244x172
    با حضور مدیر حوزه علمیه استان قم؛

    جشن عباپوشی طلاب مدارس علمیه شهرضا/ گزارش تصویری