بایگانی

  • کرانچار
    کمک مالی کرانچار و بازیکنان سپاهان به مردم مظلوم غزه

    کرانچار: رژیم صهیونیستی در دنیا منفور است