بایگانی

  • فاطمه گراهام
    فاطمه گراهام

    زمانیکه قرآن را خواندم بلافاصله ارتباطی میان قلبم و قرآن ایجاد شد