بایگانی

  • ابوالفضل رضوی
    معاون مناطق محروم رئیس جمهوری عنوان کرد:

    اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای محرومیت زدایی روستاهای نطنز

  • download (1)

    خط انتقال آب کشاورزی نیاز روستائیان گلپایگان