بایگانی

  • کیانی معاون فرماندار اردستان
    معاون فرماندار اردستان عنوان کرد:

    اتاق «پیش سرد» نیاز کشتارگاه دام اردستان است

  • amiri-dampezeshki-shahreza-244x172
    رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا:

    اتاق پیش سرد کشتارگاه شهرضا بعد از 5 سال به بهره‌برداری می‌رسد