بایگانی

  • photo_2016-11-15_20-36-14
    همزمان با هفته جهانی دیابت؛

    اتوبوس دیابت حدود سه هزار کاشانی را غربالگری کرد