بایگانی

 • 2978
  معاون خدمات شهری شهرداری:

  ناوگان اتوبوس‌رانی آران و بیدگل فرسوده است

 • 81767818-70176704
  در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی،

  10 دستگاه اتوبوس‌ درون شهری شهرضا به مهران اعزام شدند

 • اتوبوسرانی

  طومار اعتراض آمیز مردم خمینی شهر به افزایش قیمت ناوگان اتوبوس شهری

 • اتوبوس
  با توجه به سهم عمده اتوبوس های دیزلی درآلودگی هوای اصفهان؛

  ساخت‌ اتوبوس هاى گاز سوز به تاریخ پیوست