بایگانی

  • بی آر تی
    معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

    احداث خطوط ۲ و ۳ بی.آر.تی در دستور کار است