بایگانی

 • هوش مصنوعی
  هوش مصنوعی (قسمت دوم):

  زندگی بشری و جهانی بر پایه الگوهای مکانیکی!

 • هوش مصنوعی
  هوش مصنوعی:

  زندگی بشری و جهانی بر پایه الگوهای مکانیکی!

 • 585

  کنفرانس تخصصی فناوری های نوین مخابراتی در اصفهان برگزار می شود