بایگانی

  • dolat-va-mellat
    همدلی و همزبانی ملت و دولت چگونه محقق می شود؟

    از دلواپسی تا همدلی در شعار سال 94/ لزوم احترام متقابل دولت و منتقدان