بایگانی

  • احمدنجفی
    گفتگو با بازیگر مشهور سینما و تلویزیون:

    چرا حتی يك اثر سينمايی درباره جهان‌آرا نداريم؟