بایگانی

 • 17008-65904

  نقدی بر کارنامه یک منتقد نامحبوب!

 • آثار دیدنی هنرمند ژاپنی با بادکنک
 • داعش1

  اثر هنری داعش (18+)/ عکس

 • shirazi
  استاد علی شیرازی در گردهمایی اساتید خوشنویسی گفت:

  هنرمندان در زمینه اقتصاد هنر ناشیانه عمل می کنند

 • آثار تاریخی
  در صورت عدم رسیدگی جدی مردم و مسولان؛

  عمر آثار تاریخی ما رو به کوتاهی می رود