بایگانی

 • niyayesh-asmani
  همزمان با جمعه آخر رمضان؛

  طرح نیایش آسمانی در جرقویه سفلی کلید می خورد

 • فرهنگ
  امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

  مسئولین باید در برابر حرف ها صبور باشند

 • farhang
  امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

  کار جوانان شرق اصفهان را در راس امور قرار دهیم

 • Vater-Markkjhk-192x128
  امام جمعه شهر نصرآباد جرقویه سفلی:

  اجازه جسارت مسئولین غرب را در کشورمان ندهیم

 • 1111111 (2)
  امام جمعه شهر نصرآباد:

  تا دست ولایت بر سر مردم و نظام است، استکبار هیچ غلطی نمی تواند بکند