بایگانی

  • hamedan
    امام جمعه همدان:

    عزّت امروز ایران به واسطه «انقلاب اسلامی» است