بایگانی

  • IMG_2409
    درمراسم ولادت امام حسن عسگری(ع) مطرح شد:

    امام حسن عسگری(ع)در فضای خفقان و استبداد،با تدبیر در برابر حاکمان ظالم عباسی، ایستادگی کرد