بایگانی

  • 73678_522
    دبیر گروه جهادی امام روح الله(ره) مطرح کرد:

    انگیزه جهادگران عشق به خدمت رسانی برای رضای خداست