بایگانی

  • شیخ-حسین-عزیز
    امام جمعه ی موقت خور:

    اهانت به مقدسات دینی نشانه استیصال نظام کفر است