بایگانی

  • 5456977_163
    با رضایت خانواده مرحوم راهی؛

    اعضای بدن جوان مرگ مغزی اهدا شد/ حامد یک فرزند ۲۰ روزه داشت

  • photo_2016-10-02_12-37-37
    اهداء اعضای بیمار مرگ مغزی لنجانی به سه بیمار نیازمند

    دایی غلام رفت تا سه نفر به زندگی خود ادامه دهند