بایگانی

  • dr-shoaaee-244x172
    مدیر سازمان انتقال خون شهرستان شهرضا خبر داد:

    ۸ هزار و ۱۷۱ نفر اهداکننده خون در شهرضا