بایگانی

  • IMG_1051
    یک روز در سازمان انتقال خون کاشان؛

    خون ؛ از رگ تا سانتریفیوژ