بایگانی

  • f588f6b4-b8ee-4994-99e4-1cb1ffde67e8_20131007_073353
    مدیرکل سازمان انتقال خون استان در گفتگو با صاحب نیوز:

    کاهش ذخایر خونی استان نیازمند توجه اهدا کنندگان