بایگانی

  • images
    ترجمه اختصاصی صاحب نیوز /

    اوباما به یاد داشته باشد که جورج بوش نیست!