بایگانی

  • 1949092_Page__2
    طبق آمار رسمی منتشر شده/

    داعش 459 نفر از 5 قاره جهان را کشته است