بایگانی

  • 207989_422
    در نیمه نخست امسال صورت گرفت؛

    ثبت دو زایمان موفق در آمبولانس های فلاورجان

  • 08-1
    رئیس اداره اورژانس پیش بیمارستانی خبر داد:

    ثبت بیش از ۱۰ هزار تماس در مرکز اورژانس فلاورجان