بایگانی

  • photo_2016-07-09_19-43-32
    گروگان گیری در ارمنستان ؛

    گروگان گیر های ارمنستان و تصاویری که منتشر کردند / فیلم