بایگانی

  • دوره تربیت مبلغان راوی دفاع مقدس
    رئیس اداره آموزش‌های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خبر داد

    اولین دوره تربیت مبلغان راوی دفاع مقدس در اصفهان برگزار می‌شود