بایگانی

  • IMG_1852
    مسوول ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان فریدن:

    ستاد نماز جمعه وابسته به هیچ گروه و جناحی نیست