بایگانی

  • IMG_5166
    امام جمعه زرین شهر:

    هدف استکبار از کودتای نافرجام ترکیه تضعیف کشورهای اسلامی در منطقه بود

پیشنهاد سردبیر