بایگانی

  • n00097523-b
    با اشباع بازار

    نفت اوپک سقوط کرد