بایگانی

  • تروریستهای چینی چگونه به سوریه آمده‌اند

    تروریستهای چینی چگونه به سوریه آمده‌اند/ باز هم رد پای ترکیه!