بایگانی

  • ارشاد
    باز هم آوازه خوانی زنان !!!

    شاهکار جدید وزارت ارشاد «آوازه خوانی زنان » / کلیپ تصویری

  • images
    تک خوانی زن در اپرایی به نام ارزشها؛

    اپراي عاشورا حلقه هنجارشکنی ها را تکمیل کرد