بایگانی

  • venenzuela

    اپوزیسیون ونزوئلا با نیکلاس مادورو گفتگو کردند