بایگانی

  • dehaq
    با کمک خیران در شهر دهق؛

    کلنگ احداث کلینیک تخصصی درمانی خیریه ابوالفضل(ع) به زمین زده شد