بایگانی

  • IMAGE634956141517187500
    آیت‌الله فاضل لنکرانی

    فقه حکومتی با درس‌های متداول حوزه محقق نمی‌شود