بایگانی

  • 139412020900405067168364
    در آستانه اولین مناظره:

    حمایت از کلینتون و ترامپ برابر شد

  • 139505271616173048410134
    نتایج تازه‌ترین نظرسنجی نشان داد

    کلینتون و ترامپ منفورترین نامزدها در تاریخ انتخابات آمریکا