بایگانی

  • IMG_0684
    استاد حوزه علمیه چادگان:

    انسان ها معمولا تصور صحیح از مرگ و حقیقت آن ندارند