بایگانی

 • 10
  فرماندار اردستان:

  بحران آب در شهرستان اردستان جدی است

 • آبرسانی سیار
  فرماندار شهرستان فریدن:

  31 روستای فریدن با تانکر آبرسانی می شود

 • 80760449-4631972
  با آبرساني به 321 روستا با تانکر اعلام شد؛

  85 میلیارد ریال هزینه آبرسانی سیار به مناطق محروم استان