بایگانی

 • شخصیت-مجازی
  دکتر حسن عباسی درباره بحران فرهنگی :

  ایجاد شخصیت مجازی/ فیلم

 • واتس آپ
  بررسی یک پدیده

  فیلترینگ شبکه های اجتماعی درست یا غلط؟

 • تماس‌تصویری
  اعتراض‌بی‌سابقه تشکلهای‌بانوان؛

  جلوی تماس‌تصویری و نرم افزارهای ضداجتماعی تلفن همراه را بگیرید!