بایگانی

  • image635467626419690752
    امام جمعه موقت ورزنه:

    قیام ۱۹ دی مردم قم نقطه عطفی برای پیروزی انقلاب اسلامی بود