بایگانی

  • haji-deligani
    نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه:

    استانی شدن انتخابات با روح مردم سالاری تعارض دارد/ 7 ایراد وارده به طرح

  • Iran_Election_Watch_2013-250x150
    معیارهای قرانی انتخاب اصلح

    رئیس جمهور زمانه ما چه کسی باید باشد؟