بایگانی

  • آیت_الله_مظاهری_30
    آیت الله مظاهری در پیامی به هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم حوزه علمیه اصفهان؛

    مسئولیت تبلیغ رسالات الهی وظیفه ای سنگین، خطیر و بسیار تاثیرگذار است