بایگانی

  • IMG09222658
    مدیر اولین مرکز تبلیغ بین‌الملل ایران در اصفهان مطرح کرد:

    هدف ما ایجاد کنجکاوی و علاقه مندی به اسلام در بین توریست ها است