بایگانی

  • DSC00570
    مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

    نگاه وزارتخانه، خارج کردن صنایع از اصفهان است