بایگانی

 • f886601d84b861950b399355947b6811_XL
  نماینده مردم فلاورجان در مجلس:

  انتشار فکت شیت ایرانی دهان بدخواهان غیرقابل اعتماد را می بندد

 • dolat-majles
  آیا دولتی ها نقش خود در کدورت دولت و مجلس را می بینند؟

  یک سوزن به خود، یک جوالدوز به مجلس!

 • mahdi-dehghan
  عضو هیئت رئیسه ی مجلس:

  معرفی وزیر مستلزم تعامل دولت با مجلس است/ به تاخیر افتادن انتخاب وزیر به ضرر دولت است