بایگانی

  • IMG_9790_002
    در همایش منابع آب زیرزمینی در فریدونشهر مطرح شد؛

    23 دشت استان وضعیت نگران کننده دارند

  • sss (2)
    امام جمعه فریدونشهر:

    برداشت آب از سرچشمه ها باید طبق دستورات دینی انجام شود